Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Elektronické předání EET účtenky

Vytisknout účtenku na papír je pouze jedna z možností, jak ji doručit zákazníkovi. Finanční správa připouští elektronické předání účtenky, nicméně zákazník musí s elektronickým předáním účtenky vždy souhlasit. Souhlas může mít v praxi různou podobu, například může být udělen ústně.

Podle finanční správy musí vždy existovat možnost vystavení účtenky v jiné než elektronické formě. Předpokládáno je pak vystavení účtenky v tištěné podobě. Zákon teoreticky nevylučuje vystavení účtenky i opsáním povinných údajů z pokladního zařízení ručně. Pokud tedy váš zákazník nebude souhlasit s vystavením účtenky v elektronické podobě, a to buď zasláním na mail nebo vyzvednutím pomocí unikátního kódu na webu trzbysnadno.cz, musíte zákazníkovi celou účtenku přepsat na papír. V takovém případě se bude s největší pravděpodobností jednat o kontrolory finanční správy. Pokud vyplňujete běžné paragony z papírnictví ručně, stačí dopsat pouze chybějící údaje o EET z účtenky, kterou uvidíte v našem systému.

Finanční správa upozorňuje, že případné vystavení elektronické účtenky zákazníkům, kteří o tuto formu vystavení účtenky neprojeví zájem, by představovalo obcházení smyslu ZoET a diskriminaci těch zákazníků, kteří nemají možnost nebo schopnost převzít účtenku v elektronické formě. Pokud Finanční správa v rámci kontrolní činnosti zjistí vystavování účtenky v rozporu s vůlí zákazníka, bude takové jednání považovat za situaci, kdy účtenka nebyla vystavena v souladu se ZoET a při udělení pokuty bude takové porušení povinností možné vyhodnotit jako porušení povinností vykazující vysokou míru závažnosti, což bude mít zásadní vliv na výši udělené pokuty.

 

Zdroj: http://www.etrzby.cz/cs/Elektronicka-uctenka

 

 

trzbysnadno.cz 04.03.2017 v sekci Blog